Przejdź do treści
Strona główna » POŻAR – Zasady postępowania & Pierwsza Pomoc

POŻAR – Zasady postępowania & Pierwsza Pomoc

POŻAR - Postępowanie

Pożary mogą wystąpić zawsze i wszędzie…

Wystarczy drobna awaria!

Dlatego śpieszymy z poradnikiem jak w takiej sytuacji sobie poradzić i jak udzielić pierwszej pomocy!

#RATUJEMY

RODZAJE POŻARÓW

Pożary grupy A – pożary materiałów stałych

Pożary grupy B – pożary cieczy palnych

Pożary grupy C – pożary gazów

Pożary grupy D – pożary metali

RODZAJE GAŚNIC

– Gaśnice proszkowe
– Gaśnice śniegowe (gaśnice CO2)
– Gaśnice wodne

Skuteczne gaszenie różnych typów pożarów wymaga zastosowania odpowiednio dobranych gaśnic. Gaśnice, ze względu na zawarty w nich środek gaśniczy. Każda gaśnica zastosowana w systemie ppoż powinna mieć kolor czerwony oraz etykietę z czytelnymi oznaczeniami

ZASADY POSTĘPOWANIA PODCZAS POŻARU

ZADZWOŃ NA 112! Podaj dyspozytorowi:

– adres i nazwę obiektu

– swoje imię i nazwisko,

– co się pali, na którym piętrze,

– czy występuje zagrożenie dla życia i zdrowia ludzkiego.

– po podaniu informacji nie odkładać słuchawki do chwili potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia.

Największe zagrożenie dla osób przebywających w pobliżu pożaru niesie ze sobą zadymienie dróg ewakuacji.

W przypadku pożaru we własnym mieszkaniu należy:

1) wyprowadzić z mieszkania dzieci i osoby niepełnosprawne,

2) w zależności od zaistniałej sytuacji podjąć działania gaśnicze, wyłączyć dopływ gazu i energii elektrycznej, nie otwierać okien,

3) jeśli ugaszenie pożaru we własnym zakresie jest niemożliwe, opuścić mieszkanie zamykając drzwi jedynie na klamkę.

W przypadku odcięcia drogi wyjścia z mieszkania udać się do pomieszczenia najdalej usytuowanego od pożaru posiadającego okno lub balkon zabierając ze sobą (jeśli jest to możliwe) mokry koc zamykając za sobą drzwi do innych pomieszczeń na klamkę. Wezwać pomoc przez okno lub z balkonu, a w przypadku silnego wzrostu temperatury i zadymienia położyć się na balkonie pod oknem i okryć szczelnie kocem lub innym okryciem.

W przypadku pożaru w innym mieszkaniu lub
na niższej kondygnacji oraz zadymienia korytarza należy:

– Pozostać w domu zamykając drzwi do mieszkania jedynie na klamkę,
zakręcić zawór gazu, wyłączyć wszystkie odbiorniki energii elektrycznej,

– W celu niedopuszczenia do przenikania dymu i wysokiej temperatury
przez drzwi wejściowe do mieszkania należy zabezpieczyć otwory
i nieszczelności drzwi (np. mokrym ręcznikiem),

– Przygotować zapas wody do gaszenia lub chłodzenia elementów
konstrukcyjnych i wyposażenia, w razie potrzeby wzywać pomocy
przez otwarte okno lub balkon.

W przypadku pożaru na wyższej kondygnacji:

– Należy pozostać w mieszkaniu lub opuścić je na wezwanie kierującego
akcją gaśniczą zamykając drzwi wejściowe do mieszkania na klucz

– Niezależnie od powyższych wskazań, po przybyciu straży należy
bezwzględnie podporządkować się poleceniom kierownika akcji.

 

źródła:

Państwowa Straż Pożarna (gov.pl)

Udostępnij!

Nasze social media